bidranuhand

Akuta behov

Information

Information

COPDA Sweden måste informera om epidemien för att förhindra smittspridning. Många förstår inte riskerna med att hantera insjuknade såväl som avlidna patienter. Därför behövs kampanjer som förklarar vikten av renlighet, genomföra säkra begravningar och instruerar rätt vård för de insjuknande samt att flygplatser och gränser måste kontrolleras .

 

 

Medicin

Medicin

Vacciner är under utveckling, men hittils har inget licenserat vaccin släppts. De patienter som smittats av ebola får i nuläget antibiotika för att bekämpa infektioner samt dropp för att förhindra uttorkning. Vätsketillförsel intravenöst eller via dryck ökar chansen till överlevnad. Det finns även andra behandlingsformer som givit positiva resultat och många av dessa är under utveckling.

Forskning

Forskning

Ebolakrisen har lett till att en grupp som består av europeiska experter genomför experimentella behandlingar mot ebola. Flera behandlingar visar lovande resultat, men än så länge har de bara testats på ett fåtal personer. Även om det är svårt att nå hela befolkningen med ett eventuellt vaccin är det ytterligare ett komplement för att hindra smittspridning.

Rent Vatten

Rent vatten

Tillgång till rent vatten är en nödvändighet för att förhindra mer spridning av viruset. För nuvarande är tillgången till vattenkällor av bra kvalitet en bristvara. Det behövs också installeras handtvätts-stationer i allmänna byggnader för att öka möjligheten till att tvätta händerna ofta, och man måste fortsätta sprida information om hur viktigt det är med personlig hygien.

Upprustning

Upprustning

När epidemier som dessa inträffar är det vanligt att man omedelbart enbart fokuserar på att tillgodose allmänhetens fysiska behov i form av mat, rent vatten och medicin. Det är dock lika viktigt att se till orsakerna till att en katastrof av denna magnitud kunnat uppstå. Liberia var redan innan ebolan ett land i behov av bistånd till infrastruktur och annan social upprustning.

Vårdplatser

Vårdplatser

Då sjukdomen är mycket smittsam behövs det bra och säkra vårdplatser som är en bristvara. Dessutom behövs fler tält med plats för sjukhusbäddar. Det råder även brist på skyddsutrustning. Utrustningen behövs för att säkert kunna behandla patienterna. Dessutom har man ett underskott av ambulanser, vilka behövs för att transportera och remittera patienter.

Vårdpersonal

Vårdpersonal

Ett komplext problem är att vårdpersonalen löper stor risk att bli smittade då de är “närmast” viruset. Detta har lett till ett skriande behov av säkra skyddsdräkter till all vårdpersonal för att man ska kunna tillgodose behovet hos alla sjuka patienter. Det råder också brist på utbildade sjuksköterskor, läkare och administratörer samt personal med teknisk kompetens.

Säkerhet

Säkerhet

Säkerhet är en viktig aspekt på många olika plan, t.ex. att man genomför säkra begravningar. Många smittas på grund av att man fortsatt använda sig av traditionella begravningsritualer där anhöriga kommer i kontakt med offren. Ökad säkerhet på vårdinrättningar är också viktigt då många offer blivit kidnappade från sjukhus efter rykten om att ebolaepidemien är påhittad.

Bidra

Vi är jättetacksamma för alla bidrag. Just nu går det oavkortat till att hjälpa till att sprida information om ebola samt att hjälpa de efterlevande.

Du kan sätta in ditt bidrag via vårt bank-giro: 565-3357.